15 listopada 2018 at 03:09

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Warto jest podkreślić ze stres, jeśli jest modulowany i krótkotrwały może być czynnikiem mobilizującym do działania np. podczas nowych wyznań. Jeśli natomiast przerodzi się on w stres chroniczny to może prowadzić do wielu schorzeń i zaburzeń psychicznych takich jak na przykład nadciśnienie, dolegliwości gastryczne, depresja oraz nerwica (niepokój, stany lekowe). Długotrwała ekspozycja na stres osłabia skuteczność działania układu immunologicznego przyczyniając się do chronicznych stanów zapalnych ze względu na wzmożoną produkcję prozapalnych cytokin. A stąd już niedaleko do problemów z sercem, osteoporozą czy autoimmunologicznymi schorzeniami takimi jak egzema czy cukrzyca typu 2.

Istnieją wielorakie efektywne lub mniej efektywne mechanizmy radzenia sobie ze stresem i każdy za nas wykorzystuje swoje zasoby intrapersonalne lub interpersonalne takie jak:

  • Szukanie wsparcia w społeczeństwie,
  • Przyjmowanie odpowiedzialności,
  • Rozwiazywanie problemów,
  • Pozytywna powtórna ocena,
  • Unikanie konfrontacji z przyczynami stresu,
  • Eskapizm-ucieczka od problemów poprzez uzależnienia lub zachowanie kompulsywne takie jak nadmierna aktywność fizyczna,

Należy pamiętać ze sposób radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważnym elementem w zachowaniu zdrowia psychicznego, emocjonalnego oraz fizycznego.

Jak terapia i twój psycholog może pomóc w radzeniu sobie ze stresem:

Praca z odpowiednim psychologiem\terapeutą jest w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienia kiedy wszyscy z naszego najbliższego otoczenia wydają się być obojętni lub po prostu zmęczeni Twoimi trudnościami. Często bliscy nam ludzie mogą nie być w stanie nam pomoc w sposób obiektywny ze względu na zbyt bliską więź emocjonalną.

Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym ze skutecznych narzędzi pomocnych w redukcji reakcji stresowych. Ten rodzaj terapii pozwala na monitorowanie własnych myśli wobec licznych stresorów i na modyfikacje dysfunkcyjnych wzorców myślowych. Bardziej racjonalne i niewyolbrzymione tory myślowe zapobiegają rozchwianym emocją oraz nieskutecznym zachowaniom.  Bardziej pozytywna ocena reakcji stresowej zapobiega występowaniu psychologicznych oraz fizjologicznych symptomów związanych ze stresem.

Terapia uważności (ang. Mindfulness) pozwala na dostrzeganie naszych myśli, emocji, percepcji bez utożsamiania się z nimi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego ze jeśli mamy do czynienia z sytuacjami stresowymi to nie możemy tak po prostu udać ze pewne myśli, emocje czy zachowania nie istnieją. Terapia uważności jest skuteczną metodą służącą zwiększeniu naszej świadomości bez wprowadzania negatywnej oceny wobec naszych reakcji na stres. Praktyka uważności pozwala uporać się z automatycznymi zachowaniami (często nieefektywnymi) i nadmierną reaktywnością poprzez formowanie nowych ścieżek nerwowych dzięki neuroplastycznosci naszego mózgu.

Kategoria Artykuły