How do I help?

Czym jest dla mnie terapia

Terapia jest dla mnie miejscem spotkania terapeuty i pacjenta, której funkcją jest eksplorowanie czynników wpływających na Twoje życie. Siadamy naprzeciw siebie i rozmawiamy o tym co to jest dla Ciebie ważne, o Twoich kłopotach, potrzebach, myślach i emocjach. Często, jeśli coś Cię przerasta i przestajesz sobie radzić w systemie rodzinnym, społecznym, zawodowym, czy w związku możesz chwilowo stracić nadzieje na poprawę jakości swojego życia. Terapia może Ci pomoc odzyskać równowagę i przekształcić problemy w wyzwania, które mogę Cię wzmocnić. Towarzysze Ci w drodze do zmiany, na której często czujemy się opuszczeni i kompletnie niezrozumiani.  Idziemy tą droga najpierw wspólnie, po to abyś później kroczył nią sam- już bardziej świado

Dopóki nie uczynisz nieświadomego-świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem
-Carl Gustav Jung-

Moje osobiste podejście do leczenia

Nasze życie to ekscytująca podróż, która czasami może zostać przerwana przez przeżycia traumatyczne pozostawiające blizny, które mogą być ciężkie do zagojenia. Nasze życiowe blizny często pochodzą z dzieciństwa i mogą być zakorzenione w relacjach z rodzicami i opiekunami; często jesteśmy nieświadomi w jak poważny sposób deficyty z dzieciństwa mogą negatywnie wpływać na nasze życie i na to jak postrzegamy siebie, innych (związki partnerskie, przyjaźnie relacje w pracy) oraz otaczający nas świat (np. praca zawodowa).

Złożone traumatyczne doznania z dzieciństwa (np. brak bliskości rodzica, problemy związane z uzależnieniem rodziców, zaburzenia psychiczne rodziców, brak akceptacji ze strony rówieśników itd.) oraz traumy jednorazowe doznane w  dzieciństwie lub dorosłości (np. wypadki samochodowe, kataklizmy, operacje itd. ) mogą zmienić fizjologię mózgu- część emocjonalna naszego mózgu zaczyna górować nad logiczną częścią powodując problemy z autoregulacją emocjonalna. W naszym życiu pojawia się chaos/stres, z którego ciężko jest wyjść samemu. Przeżycia traumatyczne często przyczyniają się do odłączenia części logicznej naszego mózgu stąd nie jesteśmy w stanie zrozumieć skąd biorą się nasze reakcje emocjonalne lub ich brak. Wiąże się to często z bezradnością jaką odczuwany w niemożności radzenia sobie z naszymi emocjami np. zbytnia emocjonalność lub tłumienie emocji (chłód emocjonalny).  Taka dysregulacja emocjonalna może nam skraść szczęście i harmonię życiowa.

Jeden z moich ulubionych ekspertów z dziedziny leczenia traumy psychologicznej, Dr. Peter Levine, powiedział ze „trauma jest faktem, ale nie musi być wyrokiem dożywotnim”. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje:

  • teorie traumy wczesnodziecięcej i przywiązania (wczesna więź między dzieckiem a stałym opiekunem)
  • elementy samoregulacji emocji i doznań fizycznych oparte na leczeniu kompleksowego zespołu stresu pourazowego (ang. Complex PTSD). Ta forma leczenia uczy pacjenta bezpiecznego doznawania emocji i doznań fizycznych. Celem leczenia jest wyposażenie pacjenta w narzędzia służące rozwojowi samoświadomości i samoregulacji emocji nawet tych najbardziej trudnych. Pacjenci są zachęceni do samorozwoju osobistego na wielu płaszczyznach takich jak satysfakcja w związkach partnerskich oraz koleżeńskich, spełnienie zawodowe, ogólna poprawa różnorakich relacji, oraz poprawa ogólnych kompetencji życiowych.
  • nurt terapii poznawczej, który studiowałam dogłębnie jako odrębny przedmiot w trakcie magisterium.
  • nurt treningu uważności (ang. Mindfulness)—koncentracja na „tu i teraz” klienta i tym co dla niego jest ważne w danym momencie. „człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przeszłości i przyszłości.-Albert Einstein. Ten cytat jest esencją teorii mindfulness i zachęca nas do cieszenia się chwila obecną bez wracania do przeszłości lub wybiegania w przyszłość.
  • elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy)- świadome doświadczanie „tu i teraz” oraz działanie zgodnie z osobistymi wartościami.